Kệ gia vị điện chuyển động lên xuống cảm ứng chạm GP2

Kệ gia vị điện chuyển động lên xuống cảm ứng chạm (bộ)
-Rổ nhôm
-Mặt kính
GP2-70 665*300*650 700 19.125.000
GP2-80 765*300*650 800 20.250.000
GP2-90 865*300*650 900 21.375.000