Kệ ti vi gỗ công nghiệp dáng thấp KTV015

KTV015 178~218x30x40 5.300.000