Kệ ti vi trắng thanh lịch KTV008

KTV008 183~253×35×43 7.400.000