Lavabo để bàn S

Lưu ý: Lavabo bán lẻ, không kèm vòi

Chất liệu: Gốm sứ phủ men vi tinh thể kháng khuẩn

PHIÊN BẢN KÍCH THƯỚC(MM) GIÁ
S2 – Trắng 415x415x135 1.100.000
S2 – Đen 415x415x135 1.500.000
S2 – Viền đen 415x415x135 1.300.000
S4 – Trắng 500x400x135 1.100.000
S4 – Đen 500x400x135 1.500.000
S4 – Viền đen 500x400x135 1.300.000
S6 – Trắng 615x345x110 1.300.000
S6 – Đen 615x345x110 1.700.000
S6 – Viền đen 615x345x110 1.500.000
S6 – 1002 Trắng 505x340x155 1.400.000
S6 – 1003 Trắng 600x420x135 1.900.000
S6 – 1004 Trắng 600x420x130 1.100.000
S8 – 1002 Trắng 500x400x145 1.200.000
S8 – Trắng 610x360x160 1.400.000