Tấm ốp đa năng Film PVC – Cốt đen 8012 / 8049

8012
Tấm ốp vân gỗ
1220×2800
8mm
392000
8049
Tấm ốp đơn sắc
ghi sáng