Tủ bếp điện thông minh GE1

Tủ thông minh (bộ)
-Cảm biến từ hiện đại, tủ màu trắng.
-Thời gian bảo hành: 24 tháng.
GE1 – 80 800*335*780 800 26.850.000
GE1 – 90 900*335*780 900 27.850.000