Tủ đồ khô nan dẹt đáy đặc inox GM304-445

Tủ đồ khô nan dẹt đáy đặc inox sus304 (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Dẹt
-Đáy Melamin
GM304-445 414*500*(1450-1650) 450 (4 Tầng) 12.330.000
GM304-460 564*500*(1450-1650) 600 (4 Tầng) 14.360.000
GM304-645 414*500*(1950-2200) 450 (6 Tầng) 16.820.000
GM304-660 564*500*(1950-2200) 600 (6 Tầng) 19.665.000