Tủ giày gỗ sồi tự nhiên TG057

TG057 Gỗ sồi tự nhiên
120x35x100cm
6.250.000