Tủ rượu cánh kính có led TR049

TR049 Gỗ MDF phủ melamine
120x40x200
8.400.000