Tủ rượu đơn giản dáng thấp TR034

TR034 Gỗ sồi tự nhiên
160x40x90
7.800.000