Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên nhỏ gọn TR012

TR012 Gỗ sồi tự nhiên
52x38x120
4.800.000