Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR018

TR018 Gỗ sồi tự nhiên
120x40x90
5.900.000