Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR028

TR028 Gỗ sồi tự nhiên
110x40x88
5.600.000