Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR029

TR029 Gỗ sồi tự nhiên
145x40x89
6.800.000