Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR030

TR030 Gỗ sồi tự nhiên
85x38x195
8.700.000