Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR035

TR035 Gỗ sồi tự nhiên
95x40x140
6.800.000