Tủ rượu gỗ sồi tự nhiên TR039

TR039 Gỗ sồi tự nhiên
85x40x180
8.200.000