Tủ rượu gỗ tự nhiên cánh kính TR038

TR038 Gỗ sồi tự nhiên
90x42x200
9.800.000