Tủ rượu MDF cánh kính hiện đại TR046

TR046 Gỗ MDF cánh kính 23.500.000