Tủ rượu MDF cánh kính hiện đại TR048

TR048 Gỗ MDF cánh kính 18.500.000