Tủ rượu MDF cánh kính TR001

TR001 Gỗ MDF cánh kính
160x44x200
14.500.000