03/01/2024 by Housef.vn

Housef.vn tự hào giới thiệu danh mục các mẫu tủ rượu đa dạng và bảng giá mới nhất, đã được cập nhật vào năm 2024. Điều này đảm bảo rằng bạn có cơ hội trải nghiệm những lựa chọn nội thất tủ rượu tốt nhất, phù hợp với ngân sách và phong cách của bạn. Khám phá ngay để tìm kiếm sản phẩm hoàn hảo để trưng bày và bảo quản bộ sưu tập rượu của bạn tại Housef.vn.

HÌNH ẢNHMÃ SẢN PHẨMTHÔNG SỐ (CM)GIÁ
TR001Gỗ MDF cánh kính
160x44x200
14.500.000
TR002Gỗ MDF cánh kính
80x35x200
5.000.000
TR003Gỗ MDF phủ melamine
80x40x210
6.300.000
TR004Gỗ MDF phủ melamine
120x30x200
7.300.000
TR005Gỗ sồi tự nhiên
143x40x91
7.000.000
TR006Gỗ sồi tự nhiên
120x40x190
11.300.000
TR007Gỗ MDF cánh kính
120x44x200
11.000.000
TR008Gỗ MDF chân sắt10.200.000
TR00960x40x100
60x40x125
60x40x150
combo 3 cái
Gỗ MDF cánh kính
2.600.000
2.900.000
3.100.000
8.200.000
TR010Gỗ MDF cánh kính
80x50x200
4.900.000
TR011Gỗ MDF phủ melamine
150x30x200
8.900.000
TR012Gỗ sồi tự nhiên
52x38x120
4.800.000
TR013Gỗ MDF phủ melamine
120x30x200
7.100.000
TR014Gỗ sồi tự nhiên
50x40x180
6.300.000
TR015Gỗ MDF phủ melamine
100x40x200
8.000.000
TR016Gỗ MDF phủ melamine
180x45x140
9.200.000
TR017Gỗ sồi tự nhiên
80x40x121
5.400.000
TR018Gỗ sồi tự nhiên
120x40x90
5.900.000
TR019Gỗ MDF phủ melamine
140x37x200
9.100.000
TR020Gỗ sồi tự nhiên
80x40x121
5.400.000
TR021Gỗ MDF
170x30x210
11.300.000
TR022Gỗ MDF
80x30x220
5.700.000
TR023Gỗ MDF phủ melamine
150x40x197
7.200.000
TR024Gỗ MDF
240x32x207
16.500.000
TR025Gỗ MDF
96x36x205
6.700.000
TR026Gỗ sồi tự nhiên
120x36x203
13.500.000
TR027Gỗ MDF
120x35x200
8.050.000
TR028Gỗ sồi tự nhiên
110x40x88
5.600.000
TR029Gỗ sồi tự nhiên
145x40x89
6.800.000
TR030Gỗ sồi tự nhiên
85x38x195
8.700.000
TR031Gỗ MDF phủ melamine
120x43x210
7.950.000
TR032Gỗ MDF
100x44x207
8.200.000
TR033Gỗ MDF
120x45x88
4.800.000
TR034Gỗ sồi tự nhiên
160x40x90
7.800.000
TR035Gỗ sồi tự nhiên
95x40x140
6.800.000
TR036Gỗ MDF phủ melamine
92x35x200
5.800.000
TR037Gỗ MDF phủ melamine
120x40x94
3.600.000
TR038Gỗ sồi tự nhiên
90x42x200
9.800.000
TR039Gỗ sồi tự nhiên
85x40x180
8.200.000
TR040Gỗ sồi tự nhiên
80x40x182
7.700.000
TR041Gỗ MDF phủ melamine
114x40x195
8.00.000
TR042Gỗ MDF phủ melamine
120x36x800
4.500.000
TR043Gỗ MDF phủ melamine
83x41x167
4.500.000
TR044Gỗ MDF cánh kính15.500.000
TR045Gỗ MDF cánh kính9.600.000
TR046Gỗ MDF cánh kính23.500.000
TR047Gỗ MDF cánh kính26.400.000
TR048Gỗ MDF cánh kính18.500.000
TR049Gỗ MDF phủ melamine
120x40x200
8.400.000
TR050Gỗ MDF phủ melamine
160x40x200
6.200.000
Đánh giá bài viết