Máy rửa bát nhập khẩu TA 916DWB

Máy rửa bát 8 bộ TA 916DWB
Malaysia
19.550.000
15.650.000