Máy rửa bát nhập khẩu TA 918DWB

Máy rửa bát 13 bộ TA 918DWB
Malaysia
26.560.000
21.250.000