Giá bát cố định hợp kim sơn nano GP-H160

Giá bát cố định hợp kim sơn nano (bộ)
-Hợp kim sơn Nano
GP-H160 565*300*650 600 1.970.000
GP-H170 665*300*650 700 2.050.000
GP-H180 765*300*650 800 2.120.000
GP-H190 865*300*650 900 2.255.000