Tủ đồ khô nan dẹt hợp kim sơn nano GP-445

Tủ đồ khô nan dẹt hợp kim sơn nano (bộ)
-Hợp kim sơn Nano
GP-445 414*500*(1150-1450) 450 (4 tầng) 7.875.000
GP-460 564*500*(1150-1450) 600 (4 tầng) 8.500.000
GP-645 414*500*(1650-1950) 450 (6 tầng) 8.875.000
GP-660 564*500*(1650-1950) 600 (6 tầng) 9.875.000