Kệ đựng gia vị, chai lọ hợp kim sơn nano GP-20B

Kệ đựng gia vị, chai lọ hợp kim sơn nano (bộ)
-Hợp kim sơn Nano
GP-20B 166*500*530 200 2.270.000
GP-25B 216*500*530 250 2.508.000
GP-30B 266*500*530 300 2.508.000
GP-35B 316*500*530 350 2.640.000
GP-40 366*500*530 400 2.720.000