Giá bát nâng hạ hợp kim sơn nano GP-160

Giá bát nâng hạ hợp kim sơn nano (bộ)
-Hợp kim sơn Nano
GP-160 565*300*650 600 7.955.000
GP-170 665*300*650 700 8.286.000
GP-180 765*300*650 800 8.572.000
GP-190 865*300.650 900 8.858.000