Kệ đựng xoong nồi hợp kim sơn Nano GBP

Kệ đựng xoong nồi hợp kim sơn Nano (bộ)
-Hợp kim sơn Nano
GBP-60 564*500*250 600 2.190.000
GBP-70 664*500*250 700 2.215.000
GBP-75 714*500*250 750 2.320.000
GBP-80 764*500*250 800 2.320.000
GBP-90 864*500*250 900 2.455.000