Giá bát cố định nan oval GO304-H160

Giá bát cố định inox sus304 nan oval (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Oval
GO304-H160 565*300*650 600 3.000.000
GO304-H170 665*300*650 700 3.150.000
GO304-H180 765*300*650 800 3.325.000
GO304-H190 865*300*650 900 3.500.000