Kệ đựng bát đĩa đa năng nan oval GO304-60

Kệ đựng bát đĩa đa năng inox sus304 nan oval (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Oval
GO304-60 564*500*250 600 4.125.000
GO304-70 664*500*250 700 4.275.000
GO304-75 714*500*250 750 4.375.000
GO304-80 764*500*250 800 4.465.000
GO304-90 864*500*250 900 4.650.000