Kệ đựng dao thớt đa năng nan oval GOP304-330

Kệ đựng dao thớt đa năng inox sus304 nan oval (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Oval
GOP304-330 265*500*550 300 4.870.000
GOP304-335 315*500*550 350 5.125.000
GOP304-340 365*500*550 400 5.250.000