Kệ đựng xoong nồi nan oval GOP304-60

Kệ đựng xoong nồi inox sus304 nan oval (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Oval
GOP304-60 564*500*250 600 4.000.000
GOP304-70 664*500*250 700 4.150.000
GOP304-75 714*500*250 750 4.250.000
GOP304-80 764*500*250 800 4.340.000
GOP304-90 864*500*250 900 4.525.000