Kệ góc liên hoàn nan oval GO304-90

Kệ góc liên hoàn nan oval inox sus304 (bộ)
-Inox SUS304
-Nan oval
-Có khay nước
GO304-90L
(Trái)
(864-964)*500*525 -Khoang tủ 900 mm
-Chiều rộng cánh 450 mm
12.250.000
GO304-90R
(Phải)
(864-964)*500*525 12.250.000