Mâm xoay 180 nan dẹt đáy melamin GM304-180.8

Mâm xoay 180 nan dẹt đáy melamin inox sus304 (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Dẹt
-Đáy Melamin
GM304-180.8 746*606*(606-730) 800 5.890.000