Mâm xoay 270 nan dẹt đáy melamin GM304-270

Mâm xoay 270 nan dẹt đáy melamin inox sus304 (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Dẹt
-Đáy Melamin
GM304-270.8
(Trái)
720*(650-740) 800 7.145.000
GM304-270.9
(Phải)
820*(650-740) 900 8.050.000