Tủ đồ khô xoay mở từng tầng nan dẹt đáy melamin GM304-550

Tủ đồ khô xoay mở từng tầng nan dẹt đáy melamin inox sus304 (bộ)
-Inox SUS304
-Nan Dẹt
-Đáy Melamin
GM304-550 564*535*(1420-1720) 600 27.815.000